دسته: اخبارها

چرا وردپرس!

ورد پرس راهی آسان برای طراحی سایت و با هزینه پایین که میتوان دارای سایت مورد نظر شویم. در صورت آشنایی با پنل مدیریت میتوانیم تمام تغیرات سایت خود را اعمال کنیم. با استفاده از افزونه های مختلف میتوان فرم های تماس فرم توضیحات و…

New

دلیل استفاده نکردن از افرونه های نال شده

افزونه یا قالب های نال شده افزونه یا قالب های موجود در بازار هستند که توسط افرادی به صورت کپی یا با اعمال تغیراتی در قطعه کد های مجود میخواهند سود جویی برای خود انجام دهند بصورتی که قیمت تمام شده برای مشتری پایین تر…