سه ویژگی ورد پرس، انعطاف پذیری ، انتخاب قالبهای متنوع و شناخته شدن از نظر موتور های جست و جو می باشد.ورد پرس یک سیستم مدیریت محتوا می باشد، پس مهمترین دلیلی که از آن در طراحی سایت استفاده خواهد شد بحث مدیریت محتوا می باشد. امکانات مدیریتی که برای محتوا و بخش های مختلف وب سایت برای ما قرار می دهد، که با آنها در امکانات ورد پرس آشنا شدیم، ابزار مفیدی برای راه اندازی سریع و راه اندازی یک سایت ساده می باشد.