ورد پرس راهی آسان برای طراحی سایت و با هزینه پایین که میتوان دارای سایت مورد نظر شویم.

در صورت آشنایی با پنل مدیریت میتوانیم تمام تغیرات سایت خود را اعمال کنیم.

با استفاده از افزونه های مختلف میتوان فرم های تماس فرم توضیحات و پنل اس ام اس و ……را به امکانات سایت اضافه کنیم.