درباره ما

میان ادعا و عمل پلی ساخته ایم به طول تجربه، بلندای همت و استحکام اعتماد شما

گروه توسعه نرم افزاری PSCR در سال 1394 پایه گذاری و با گرد هم آمدن افراد تیم  در سال 1397 به طور رسمی کار خود را آغازکرد.

PSCRبا هدف متمایز کردن خدمات اینترتی تحت وب،اعم از برنامه نویسی و ارائه کلیه سرویس های مربوطه و پشتیبانی به صورت دائمی و همه روزه از طریق پل های ارتباطی موجود و تلاش روز افزون تمامی افراد گروه برای ارائه هر چه بهتر خدمات در راستای جلب رضایت کاربران نسبت به دیگر ارائه دهنده ها پای به این عرصه نهاده است.