پنل اس ام اس

تعرفه پنل کاربری SMS

قبل از ارائه پنل کاربری SMS مجبور بودیم به مخاطبین خودمان تک تک پیامک ارسال کنیم، همین امر زمان زیادی را از ما میگرفت و حوصله سر بر بود. اما از این پس با انتخاب تعرفه های پنل کاربری میتونید بیش از 1000 پیامک را آنی به مشترکین و مشتریان همیشگی وب سایت خودتان ارسال کنید. تعرفه های سامانه پیام کوتاه هاست ایران به صورت ریالی بوده و بسته به میزان مبلغ پرداختی شما در یکی از پلکان ها قرار خواهید گرفت. لذا هرچه میزان پرداختی شما بیشتر باشد ، هزینه پیامکبرای شما کمتر خواهد بود. همچنین هیچ محدودیت زمانی برای استفاده از این شارژ نخواهید داشت و حتی در صورت منقضی شدن پنل شما ، با تمدید آن میتوانید از باقیمانده شارژ خوداستفاده نمایید.

نکات مهم

  • بر روی تمامی تعرفه ها مصوبه مجلس شورای اسلامی افزوده خواهدشد.
  • قیمت هر پیامک لاتین٢.۵ برابر (دو ونیم برابر) قیمت پیامک فارسی می باشد.
  • پیش شماره ٢٠٠٠ شامل ضریب ١.٣ به خطوط ایرانسل می باشند.
ارسال BTSپیش شماره 021پیش شماره 50002پیش شماره 50005پیش شماره 3000پیش شماره 2000پیش شماره 1000تعرفه ارسال SMS با توجه به میزان مبلغ شارژ پنل
100123123123135136136از ١تا ٥٠٠،٠٠٠ ریال
100121118118130134131از ٥٠٠،٠٠١ تا ٢٥٠٠،٠٠٠ ریال
96118114114127132128از ٢.٥٠٠،٠٠١ تا ٥.٠٠٠،٠٠٠ ریال
96115107107124130125از ٥،٠٠٠،٠٠١ تا ١٥،٠٠٠،٠٠٠ ریال
96115107107124130125از ١٥،٠٠٠،٠٠١ تا ٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال
94112103103121128122از ٣٠،٠٠٠،٠٠١ تا ٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال
941099999118126119از ٥٠،٠٠٠،٠٠٠١ تا ١٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال
911019797110123109از ١٥٠.٠٠٠.٠٠١ تا ٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال
82999696109122108از ٤٠٠.٠٠٠.٠٠١ تا ٧٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال
82989595108121107از ٧٠٠.٠٠٠.٠٠١ تا ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال